Wat is Centering Pregnancy?

Centering is een vernieuwde vorm van prenatale zorg. U kunt het zien als een combinatie van zwangerschapscontroles en een ‘pufclub’. Na een eerste individuele controle bij uw verloskundige wordt u ingedeeld in een groep van 5 tot 8 vrouwen die ongeveer net zo ver zijn in hun zwangerschap als u. Tijdens uw zwangerschap komt u 10 keer bij elkaar en krijgt u informatie over uw zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna.

Meer informatie

Dat gebeurt op een interactieve manier, zodat er veel tijd en ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het unieke aan Centering Pregnancy is dan ook de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen. Voordeel van de lange bijeenkomsten is dat de verloskundige zo meer informatie kan geven dan bij een normaal 1-op-1 consult en dat u als zwangere meer kans hebt om vragen te stellen. Daar staat tegenover dat u minder persoonlijke aandacht krijgt én dat u voor iedere controle 2 uur moet vrijmaken.

Waar komt Centering Pregnancy vandaan?

Het concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten en was eigenlijk bedoeld voor moeders in achterstandssituaties. Zij doen meestal geen zwangerschapscursus en hebben vaak geen netwerk. Met Centering Pregnancy krijgt u vergelijkbare informatie als bij een cursus en doordat de groep intensief met elkaar optrekt, houden deelnemers er vaak blijvende contacten aan over. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat moeders die aan Centering Pregnancy meedoen minder vaak te vroeg bevallen en tevredener zijn over de zorg. Redenen voor onderzoeksorganisatie TNO om Centering Pregnancy naar Nederland te halen.

Individuele checks

Bij binnenkomst meet u eerst zelf de bloeddruk en checkt u uw gewicht. Daarna controleert de verloskundige uw buik en kunt u naar het hartje van uw baby luisteren. U houdt uw bevindingen bij in uw eigen dossier. Als iedereen zijn persoonlijke controles erop heeft zitten, begint het groepsdeel. Dat wordt geleid door een verloskundige en een andere deskundige in de geboortezorg, in onze praktijk een kraamverzorgster.

Groepsgesprek

Elke bijeenkomst heeft een thema, zoals gezonde voeding, zwangerschapskwaaltjes of de bevalling, waarover de groep in gesprek gaat. De verloskundige is gespreksleidster. Ze geeft uiteraard informatie, maar het is vooral de bedoeling dat de deelnemers zelf aan het woord zijn. Als u al eerder zwanger bent geweest is de meeste informatie waarschijnlijk niet nieuw voor u, maar u kunt wel weer uw eigen ervaringen inbrengen. Aan het begin van de controles zijn ook de vaders/familieleden/broertjes/zusjes welkom. Alleen de zwangeren zijn aanwezig bij het echte groepsgesprek.

Vrijblijvend

U kunt ook nog steeds de reguliere controles volgen. Niet iedereen voelt zich op zijn gemak in een groep of misschien vindt u het niet fijn om privacygevoelige zaken in een groep te bespreken. Elke 6-8 weken start er een nieuwe groep in onze praktijk. Via email wordt u op de hoogte gebracht van de start van de groep waarvoor u in aanmerking zou komen.