Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de verloskundige zorg dan is het aan te raden hier eerst met de betreffende verloskundige over te praten. Als een gesprek niet mogelijk is of het probleem niet oplost, bestaat er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd, is:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) t.a.v. de Klachtencommissie Postbus 18, 3720 AA Bilthoven Tel: 073-6891890